บริการของเรา
บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านบริการ ดังนี้:
 • ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของส่วนผสมจากธรรมชาติ
 • การพัฒนาสูตรที่ไม่ซ้ำกันและพิเศษ
 • ในการผลิตมีความยืดหยุ่นและการสนับสนุนความต้องการของทุกการสั่งซื้อขนาดเล็ก เพื่อการสั่งซื้อขนาดใหญ่
 • เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตมีความทันสมัย และมีนวัตกรรมใหม่ๆ
 • มีการควบคุมคุณภาพการผลิตและการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • บริการยื่นจดแจ้งสินค้าจากองค์การอาหารและยา
 • GMP รับรอง
 • ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  การวิจัยและพัฒนาในส่วนของเรา (R & D) มีประสบการณ์กว่า 10 ปี เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดในตลาด ในการกำหนดผลิตภัณฑ์ ที่จะได้รับการตอบสนองของลูกค้าทั้งหมด
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • การควบคุมและดูแลสูตร
 • การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ( Stability Test )
 • การทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ( Compatibility Test)