ระบบประกันคุณภาพ
เรามีหน่วยงานการประกันคุณภาพ (QA) คอยตรวจสอบวัสดุดิบที่เข้ามา, บรรจุภัณฑ์, กระบวนการในสายการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป เรามีห้องปฏิบัติการในการวิจัยและการทดสอบในทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยาที่ดำเนินการเพื่อรับประกันอายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  • Certificate
  • Thai FDA GMP Certified
  • ISO 9001:2015
  • ISO 22000-2005
  • HALAL
  • GMP manufacturing facility for food
  • GMP HACCP